Pengertian Emosi Secara Umun dan Jenisnya Terlengkap

PengertianTeksProsedur.Com - Pengertian Emosi ialah .... Hay pembaca yang budiman selamat datang di blog kami, web online berbagi banyak ilmu. Silahkan simak pembahasan kami kali ini yaitu tentang Pengertian EMOSI? Di artikel ini akan dijelaskan secara rinci. dibaca sampai selesai yaaa...

Sesungguhnya, apa itu emosi? Pengertian Emosi merupakan sesuatu perasaan ataupun gejolak jiwa yang timbul di dalam diri seorang bagaikan akibat dari terdapatnya rangsangan, baik dari dalam diri seorang diri ataupun dari luar.

Pengertian Emosi Secara Umun dan Jenisnya Terlengkap

Emosi amat berhubungan dengan keadaan psikologis serta atmosfer hati seorang yang dinyatakan dalam wujud sikap tertentu. Perasaan emosi dapat berbentuk emosi positif( emosi yang baik), serta dapat berbentuk emosi negatif( emosi yang kurang baik).

Banyak yang mengartikan kata“ Emosi” bagaikan wujud amarah, tetapi sesungguhnya kata emosi mewakili bermacam wujud perasaan manusia. Sebagian wujud emosi ataupun perasaan manusia antara lain;

 • Sedih
 • Bahagia
 • Marah
 • Serta lain- lain

Pengertian Emosi Bagi Para Ahli

Supaya kita lebih menguasai apa makna emosi, hingga kita mampu merujuk pada komentar para pakar. Berikut ini merupakan penafsiran emosi bagi para pakar:
 • Daniel Goleman
Bagi Daniel Goleman, penafsiran emosi merupakan tiap aktivitas ataupun pergolakan perasaan, benak, nafsu, tiap kondisi mental yang hebat serta meluap- luap. Baginya, emosi merujuk kepada sesuatu perasaan serta pikiran- pikiran yang khas, sesuatu kondisi biologis serta psikologis dari serangkaian kecenderungan buat berperan.
 • George Miller
Bagi George Miller, penafsiran emosi merupakan pengalaman seorang tentang perasaan yang kokoh, serta umumnya diiringi dengan perubahan- perubahan raga dalam peredaran darah serta respirasi, umumnya pula dibarengi dengan tindakan- tindakan pemaksaan.
 • William James
Bagi William James, penafsiran emosi merupakan keadaan budi rohani yang menampakkan diri dengan sesuatu pergantian yang jelas.
 • Dokter. Muhammad Najaati
Bagi Dokter. Muhammad Najaati, makna emosi merupakan kekacauan hebat yang meliputi seluruh aspek orang, serta mempengaruhi terhadap perilakunya, perasaannya, serta guna vitalnya. Emosi berasal dari aspek psikologis seorang.
 • Angels
Bagi Angels, makna emosi merupakan keadaan perasaan yang lingkungan, yang diiringi dengan sebagian gerakan ataupun kegiatan kelenjar. Ataupun, sikap yang lingkungan yang didominasi oleh kegiatan lambung ataupun organ- organ intrinsik.

Identitas Emosi

Syamsu Yusuf berkata, terdapat 3 identitas emosi pada manusia. Ada pula identitas emosi merupakan bagaikan berikut:

 • Subjektif, emosi lebih condong bertabiat subjektif daripada kejadian psikologi yang lain, semisal berpikir.
 • Fluktuatif, emosi dapat berubah- ubah dalam waktu tertentu.
 • Berhubungan dengan panca indera, emosi mampu mencuat kala manusia memandang suatu terjalin di depan matanya.
Bagi Nana Syaodih Sukmadinata, terdapat 4 identitas emosi, ialah:
 • Pergantian raga manusia, emosi membikin raga seorang hadapi pergantian. Semisal, kala seorang merasa ketakutan makan dia hendak nampak pucat.
 • Emosi diungkapkan dengan sikap, bagaikan contoh kala seorang lagi marah hingga perilakunya condong meledak- ledak.
 • Emosi terjalin sebab pengalaman yang sifatnya individu, semisal seorang yang merasa khawatir terhadap sesuatu barang sebab sempat hadapi pengalaman kurang baik dengan barang tersebut.
 • Emosi bagaikan motif, seorang dapat melaksanakan suatu sebab dipicu oleh emosinya. Semisal, seorang melaksanakan aksi kekerasan sebab marah ataupun benci.

Aspek Pemicu Emosi

Emosi mampu diakibatkan oleh bermacam aspek, tetapi secara universal pemicu emosi merupakan aspek internal serta aspek eksternal. Mengacu pada penafsiran emosi di atas, berikut merupakan sebagian aspek pemicu munculnya emosi:


1. Aspek Internal

Aspek pemicu munculnya emosi yang berasal dari diri seorang diri, ialah perasaan seorang. Perasaan seorang menggambarkan aspek faktor utama munculnya emosi. Sebagian kendala emosi dari aspek internal antara lain:
 • Perasaan enggak sanggup ataupun merasa bodoh.
 • Perasaan kecewa terhadap diri seorang diri serta sekitarnya.
 • Perasaan takut serta enggak yakin diri sebab ketiadaan dalam diri seorang.
 • Perasaan pilu sebab kurang kasih sayang.
 • Perasaan iri kepada kerabat sebab diperlakukan kurang adil.
 • Serta lain sebagainya.

2. Aspek Eksternal

Aspek pemicu munculnya emosi yang berasal dari luar, antara lain merupakan bagaikan berikut:

 • Area keluarga serta sekolah yang sangat kerap menyalahkan seorang.
 • Perlakuan dari orang dekat yang memperlakukan seorang yang telah berusia semacam anak kecil.
 • Orang tua serta keluarga yang menentang ikatan percintaan seorang.
 • Tuntutan yang sangat banyak kepada seorang dengan resiko menemukan hukuman bila kandas melaksanakannya.
 • Serta lain sebagainya.


Jenis- Jenis Emosi Pada Manusia

Semacam yang sudah disebutkan di atas, kata“ Emosi” menggambarkan seluruh perasaan manusia. Berikut ini merupakan sebagian tipe emosi pada manusia:

1. Perasaan Cinta

Rasa cinta merupakan emosi di dalam diri manusia dimana seorang mempunyai perasaan terikat dengan orang lain, barang, maupun perihal yang lain. Contoh rasa cinta; persahabatan, keyakinan, rasa dekat, kemesraan, hormat.

2. Perasaan Marah

Rasa marah menggambarkan kebalikan dari rasa cinta, ialah emosi di dalam diri manusia yang memutuskan perasaan seorang terhadap orang lain. Rasa benci menggambarkan emosi negatif sampai- sampai mampu merendahkan motivasi seorang terhadap bermacam aktivitas.

Contoh rasa marah; benci, jengkel, mengamuk, beringas, gusar.

3. Perasaan Sedih

Rasa pilu merupakan sesuatu emosi manusia yang diisyarati dengan perasaan enggak beruntung, ketiadaan, serta ketidakberdayaan. Contoh perasaan pilu; putus asa, melankolis, mengasihani diri seorang diri, muram.

4. Perasaan Malu

Rasa malu merupakan emosi dalam diri manusia akibat suatu aksi yang dikerjakannya tadinya, serta setelah itu mau ditutupinya.

5. Perasaan Benci

Rasa benci merupakan sesuatu kondisi emosi manusia yang menggambarkan ketidak sukaan, permusuhan, antipati. Rasa benci dapat terjalin sebab sakit hati, terdapat ketidaksesuaian dengan perasaan, sampai- sampai mencuat rasa buat menjauh, menghindari, ataupun apalagi melenyapkan perihal yang di benci tersebut.

6. Perasaan Takut

Rasa khawatir merupakan emosi dalam diri manusia yang timbul pada dikala suasana genting yang dialami seorang. Contoh perasaan khawatir; takut, gugup, takut, waspadai, perasaan khawatir sekali, waspada, enggak tenang, ngeri.

7. Perasaan Cemburu

Rasa cemburu merupakan emosi di dalam diri manusia yang merujuk pada fikiran negatif serta perasaan terancam, khawatir, serta khuatir ketiadaan suatu yang dikira berharga dalam ikatan antar manusia.

8. Perasaan Dengki

Rasa dengki merupakan emosi negatif di dalam diri seorang dimana orang tersebut merasa kurang bahagia memandang orang lain beruntung. Arti“ dengki” di dalamnya bercampur dengan iri hati, benci, enggak suka, cemburu, serta sirik terhadap orang lain. 

Belum ada Komentar untuk "Pengertian Emosi Secara Umun dan Jenisnya Terlengkap"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel